• ۱۴۰۱ يکشنبه ۳ مهر
خط مشی

شرکت توسعه سپهرماندگارخراسان از تاریخ 1396/03/09 بعنوان کارگزار فروش املاک مازاد بانک صادرات ایران تعیین و از طریق مهندسی فروش ، بازاریابی هدفمند و برگزاری مزایده، املاک را به فروش می رساند. همچنین فروش املاک مازاد بانک ها، مؤسسات اعتباری و سایر اشخاص حقوقی نیز بعنوان خط مشی این شرکت تعیین و در دستور کار قرار دارد.