• ۱۴۰۱ يکشنبه ۳ مهر
استراتژی شرکت

 

شرکت توسعه سپهر ماندگار خراسان از ابتدای سال 1395 فعالیت خود را با هدف مدیریت بخشی از داراییهای مازاد ( بانک صادرات ایران ) آغاز نموده تا با مدیریت راهبردی و اثر بخش منابع در اختیار، حداکثر منافع را برای سهامداران خود ایجاد کند.