• ۱۴۰۱ يکشنبه ۳ مهر
چشم انداز و ماموریت

این شرکت در راستای دستیابی به اهداف خود در صنعت ساختمان،مهندسی فروش،استراتژی های مشارکت دراجرا،توسعه بازار ورسوخ در بازار بخش ساختمان را مد نظر قرارداده است

  • مشارکت با سرمایه گذاران واجد شرایط به منظور کاهش ریسک، تامین مالی پروژه های دردست اجرا و هم افزایی بین سازندگان و انتقال تکنولوژی و تجربیات

  • رسوخ در بازار از طریق افزایش سهم بازار و سرمایه گذاری های جدید در پروژه ها

  • توسعه محصول از طریق فعالیت های تحقیق و توسعه و بهره گیری از شرکتها ومشاورین مجرب داخلی و خارجی و فناوری های نوین به منظورافزایش کیفی محصولات تولیدی

  • مهندسی فروش و برگزاری مزایده املاک مازاد بانک ها، موسسات، نهادها و اشخاص حقوقی