• ۱۴۰۱ پنج شنبه ۹ تير
جزئیات اعضاء هیئت مدیره
محمدحسین زارعی(عضوهیات مدیره)
محمدحسین زارعی(عضوهیات مدیره)

عضو هیات مدیره

کارشناس ارشد علوم اقتصادی