• ۱۴۰۱ پنج شنبه ۹ تير
جزئیات اعضاء هیئت مدیره
جعفر صفر زاده نساجی (عضوهیات مدیره)
جعفر صفر زاده نساجی (عضوهیات مدیره)

عضو هیات مدیره