• ۱۴۰۱ يکشنبه ۳ مهر
مزایده 1401.2 مزایده1401.1 محرم

معرفی اجمالی شرکت توسعه سپهر ماندگار خراسان

شرکت توسعه سپهر ماندگار خراسان از ابتدای سال 1395 فعالیت خود را با هدف مدیریت بخشی از داراییهای مازاد ( بانک صادرات ایران ) آغاز نموده تا با مدیریت راهبردی و اثر بخش منابع در اختیار، حداکثر منافع را برای سهامداران خود ایجاد کند.

چشم انداز و ماموریت

شرکت توسعه سپهر ماندگار خراسان (سهامی خاص) در راستاي دستيابي به اهداف خود در صنعت ساختمان،مهندسی فروش، استراتژي هاي مشاركت در اجرا، توسعه بازار و رسوخ در بازار بخش ساختمان را مد نظر قرار داده است.

  • مشارکت با  سرمایه گذاران واجد شرایط به منظور كاهش ريسك، تامين مالي پروژه هاي در دست اجرا و هم افزايي بين سازندگان و انتقال تكنولوژي و تجربيات.
  • رسوخ در بازار از طریق افزايش سهم بازار و سرمایه گذاریهای جدید در پروژه ها.
  • توسعه محصول از طریق فعالیتهای تحقیق و توسعه و بهره گیری از شرکتها و مشاورین مجرب داخلی و خارجی و فناوریهای نوین به منظور افزایش کیفی محصولات تولیدی.
  • مهندسی فروش و برگزاری مزایده املاک مازاد بانکها، موسسات، نهادها و اشخاص حقوقی.

پروژه های درحال اجرا

پروژه های ا جرا شده

اخبار و رویدادهای شرکت